Visor do Expediente Xudicial Electrónico é unha aplicación que permite, de forma segura, a consulta de información asociada a un procedemento xudicial aos distintos colectivos de persoal ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia dun xeito sinxelo. 


Matrículate no curso para coñecer as funcionalidades que che ofrece a aplicación. 

Para facilitar a realización de videoconferencias na Administración de Xustiza en Galicia, tanto en actos xudiciais coma en outras actividades, está dispoñible este contido exprés, Uso dos sistemas de videoconferencia, onde de forma rápida podes ver:


  • Salas e tecnoloxías dispoñibles
  • Como organizar e participar nunha videoconferencia
  • Como participar nunha videoconferencia organizada por outras persoas
  • Axudas para solucionar os problemas frecuentes
  • Boas prácticas para recomendar aos/ás participantes

Agora que a firma dixital está activada en todos os órganos e coñeces a repercusión deste procedemento no teu traballo, dámos un paso máis para impulsar a eficacia da Administración electrónica dixital. Nesta andaina, na que o teu esforzo é fundamental para lograr unha xustiza máis accesible e eficiente, invitámosche a que participes neste curso, que procura incidir nalgunhas das cuestións prácticas que atopas no teu quefacer profesional.


Recentemente entregáronche un equipo portátil co que poder traballar en mobilidade, en calquera lugar que posúa un acceso seguro a internet.

O modelo de equipo que se está a entregar é o HP EliteBook x360 e convive con seguir dispoñendo do ordenador fixo no teu posto de traballo.

Neste contido exponse como sacar o mellor partido ao equipo portátil dentro e fóra da sede xudicial.