Catálogo de contidos

ACCEDA | Itineracións ao Tribunal Supremo

ACCEDA | Itineracións ao Tribunal Supremo

ARQUIVO | Pezas de convicción

ARQUIVO | Pezas de convicción

Benvida á Fiscalía

Benvida/o á actividade en liña de incorporación a Fiscalía. Bi...

Benvida á Fiscalía para CXPA e CTPA

Benvida/o á actividade en liña de incorporación a Fiscalía. Bi...

Benvida ao órgano xudicial para CAX

Benvida/o á actividade en liña de incorporación ao órgano xudicial ...

Benvida ao órgano xudicial para CXPA e CTPA

Benvida/o á actividade en liña de incorporación ao órgano xudicial ...

DICIREG | Rexistros Civís exclusivos

Benvidas e benvidos á actividade de apoio ás sesións de capacitació...

QUENDA | Cita previa

Quenda é o sistema de xestión de citas empregado polos Re...

Reforzo da AXE

Agora que a firma dixital está activada en todos os órganos e coñ...

Reforzo do coñecemento AXE para LAX

Benvida/o ao Reforzo do Coñecemento AXE para Letradas/os da Adminis...

Reforzo das Salas dixitais

Nesta actividade atoparás contido sobre as aplicacións que precisas...

SIRAX 2

Benvido/a ao curso do Sistema Integrado de Rexistros Administr...

Uso do portátil en mobilidade (LAX)

Recentemente entregáronche un equipo portátil co que poder traballa...

VISOR-EXE | Uso do sistema

O Visor do Expediente Xudicial Electrónico é unha aplicac...