Para que coñezas o novo sistema de videoconferencias Cisco Webex na Administración de xustiza en Galicia, que permite a conexión ás salas e a xestión de videoconferencias, tes dispoñible este curso onde podes ver de forma rápida os seguintes contidos:

  • Salas e tecnoloxías dispoñibles
  • Como organizar unha videoconferencia
  • Como participar, desde as diferentes salas dispoñibles, nunha videoconferencia organizada por outros
  • Boas prácticas a ter en conta
  • Axuda para resolver os problemas máis frecuentes