Para facilitar a realización de videoconferencias na Administración de Xustiza en Galicia, tanto en actos xudiciais coma en outras actividades, está dispoñible este contido exprés, Uso do sistema de videoconferencias Cisco Meeting, onde de forma rápida podes ver:

  • Salas e tecnoloxías dispoñibles
  • Como organizar e participar nunha videoconferencia
  • Como participar nunha videoconferencia organizada por outras persoas
  • Axudas para solucionar os problemas frecuentes
  • Boas prácticas para recomendar aos/ás participantes